Çapraz iş parçacığı işlemi geçerli değil denetimine oluşturulduğu iş parçacığı dışında başka bir

Çapraz iş parçacığı işlemi geçerli değil:  denetimine oluşturulduğu iş parçacığı dışında başka bir iş parçacığından erişildi. C# Thread işlemlerinde gerçekleşen hata.
Bu hata thread ile aynı anda birden fazla işlemi yürütmeye çalışırken meydana gelir. Çözümü ise oldukça basittir. InitializeComponent(); satırının hemen üstüne ekleyerek bu işlemi sağlayabiliriz.
 

CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;

Bu sayede thread fonksiyonlarımızı tekrar çalıştırabiliriz.

4624

(0) Yorum

Yorumlar