C# Numaranın başına N kadar 0 ekleme (PadLeft)

Merhaba, C# ile uygulama geliştirirken karşılaşılan durumlardan biri de bir numaranın başına istenen sayıda 0 getirebilmedir. Bu iş genelde raporlamalarda kullanılmaktadır. Rapor numaralarının sayı olarak arttığını varsayarsak sistemde bunların başına 0 getirebilmek bizi her zaman zorlayabilmektedir. Bunun için şu tarz bir kod kullanabiliriz. 
 

public string basa_sifir_koy(int id)
{
return (id.ToString().PadLeft(4,'0'));
}

Peki ne işe yarıyor yukarıdaki kod. Bunu nerede kullanabiliriz. 

Bu koda gönderdiğimiz integer değişkeni kontrol ediyor ve eğer karakter uzunluğu 4 ten küçük ise başına toplam 4 karakter olacak kadar bizim eklemek istediğimiz değişkeni (burada 0 ekledik) ekliyor. Bunu herhangi bir yerde çağırabiliriz. Örneğin

string sifirli_hali=basa_sifir_koy(12);

burada sifirli_hali isimli string değişkenimize 0012 değeri atandı. İhtiyacımız olduğu zaman kullanabiliriz.

8672

(1) Yorum

id. ToString("0000") yeter li

01/01/2015 00:00Cevapla

Yorumlar