C# ve ASP.NET ile random sayı ve karakter üretme

C# ve ASP.Net ile yapılan uygulamalarda random kelime ve harf üretmek bazı zamanlarda önemlidir.
Örneğin bir klasörün içine değişik zamanlarda dosyalar atıyorsunuz. Bu dosyaların aynı isimle atılıp öncekini silme olasılığı her zaman bulunmaktadır. aynı şekilde veritabanına bir şeyi kaydederken bazı değişkenlerde random karakterlere ihtiyaç duymaktayız. Aşağıdaki metod bize C# ile random karakterler getirecek kodları içermektedir. 

private string RandomGetir()
{
Random rastgele = new Random();
string harfler = "ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZabcdefghijklmnoprstuvyz0123456789";
string uret = "";
for (int i = 0; i < 6; i++)
{
uret += harfler[rastgele.Next(harfler.Length)];
}
return uret;
}

burada harfler değişkenine yazdığımız karakterler bize random olarak çıkacaktır.

3820

(0) Yorum

Yorumlar