C# ile TextBox'a sadece sayı girme

Bu basit kodu ileride ihtiyacım olduğu zaman tekrar aramak zorunda kalmamak için buraya yazıyorum. C# ile TextBox'a sadece sayı girmek için textbox'a sağ tıklanıp properties kısmına gelinir. Oradan da keypress event'i seçildikten sonra aşağıdaki kod bloğunu eklemek yeterlidir. metin kutusuna herhangi bir harf girmeyi engeller.

 

	private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
	{
	  if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) && (e.KeyChar != '.'))
	  {
	    e.Handled = true;
	  }
      if ((e.KeyChar == '.') && ((sender as TextBox).Text.IndexOf('.') > -1))
	  {
        e.Handled = true;
      }
    }

3221

(0) Yorum

Yorumlar