MSSQL Unique Kullanımı (MSSQL Add Unique)

SQL veritabanlarında bazı durumlarda sütunumuza eklenen kayıtların eşsiz (unique) olmasını isteriz. Bunun için sql sistemlerinde unique metodu kullanılabilir. Unique yapısını kullandığımız durumlarda biz sayfa içinde işlem yapmasak bile sisteme tekrarlanmış kayıt giremiyoruz.Dilerseniz bunu bir örnek üzerinde gösterelim. Öncelikle bir tablo oluşturalım.
 

CREATE TABLE [dbo].[adsoyad](
[id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[ad] [nvarchar](50) NULL,
[soyad] [nvarchar](50) NULL,
[tc_no] [nvarchar](11) NULL,
CONSTRAINT [PK_adsoyad] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

yukarıdaki tablo bize bir adet id,ad,soyad ve tc_no sütunlarından oluşan tablo oluşturacaktır. Biz bu tabloda tc_no eklediğimiz sütuna UNIQE ekleseydik eğer o sütunumuzu unique yapabilecektik. Yani;

[tc_no] [nvarchar](11) NULL UNIQUE
//satırını kullanabilirdik veya sorgunuza aşağıdaki satırı ekleyerek yine sütunumuzu unique yapabilirdik
UNIQUE(tc_no) 

Eğer daha önce oluşturduğumuzu bir tablomuza UNIQUE key eklemek istersek aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

ALTER TABLE (adsoyad)
ADD UNIQUE(tc_no)

3409

(0) Yorum

Yorumlar